Систем бодовања

  • Штампа

Након сваке завршене анкете, добија се одређени број бодова, у зависности од дужине и тежине анкете.

Повремено, Daedalus New Media Research спроводи ажурирање података (webcruiser).

Број бодова за ову врсту студије је мањи (20 поена), а време за попуњавање истраживања је неколико минута.

Дужина упитника Бодови
попуњеног
истраживања
До 3 минута 30
3-5 минута 40
6- 10 минута 50
11 - 15 минута 75
16 –20 минута 100
21- 30 минута 125
Преко 30 минута 150

Ако су позвани да учествују у истраживању, и послепуњења у делу поруке коју је добио као "неприкладан профил", награда је 20 поена.

Дужина упитника се одређује пре тестирања, а временом завршетак се сматра просек од неколико упитника.

Ако особа не испуњава услове за учешће у анкети (као на пример возач Форда), онда ће добити 20 бодова. За сваку особу која је учествовала, систем ће аутоматски ажурирати број поена у року од 5 радних дана по завршетку тог истраживања.

Daedalus New Media Research задржава право да промени у било ком систему временске тачке, у зависности од тржишних услова.

Информације ће бити доступне на сајту.