Истраживање о јавној задовољства здравственом систему

У југоисточној Европи, 1 од 4 лјуди су задовољни са јавном здравственом систему.

Када говоримо о система јавног здравства, најниже ниво задовољства налазимо у Румунији, Бугарској и Србији. С друге стране, чеси и турци су задовољнији са система јавног здравства у својој земљи, у поређењу са просеком у региону.

Опширније: Истраживање о јавној задовољства здравственом систему

Студија о нивоу задовољство политичке елите

Свеукупно у југоисточној Европи, степен задовољства политичке елите је 11%.

У поређењу са просеком у региону, Бугарска и Хрватска имају најнижи ниво задовољства. У поређењу са истим просеком, у Турској, степен задовољства политичке елите је знатно већа.

Опширније: Студија о нивоу задовољство политичке елите

Студија о задовољству квалитетом ТВ емисије

У југоисточној Европи, степен ѕадовољства квалитетом ТВ програма је прилично низак, 58% од становништва је незадовољна.

Ѕемље са највећим степеном незадовољства су Србија и Хрватска, где је више од 65% становника ни је задовољан квалитетом ТВ програмама.

Опширније: Студија о задовољству квалитетом ТВ емисије

Студија о задовољству са тренутним послом

У региону 5 од 10 људи су задовољни са тренутним послом.

Иако у неким земљама у региону, овај индикатор има средњу вриједност (Румунија, Хрватска, Словачка, Бугарска и Турска), посматрамо висок степен задовољства у Чешкој (због високог животног стандарда).

Опширније: Студија о задовољству са тренутним послом

Студија о задовољству са системом пореза

У југоисточној Европи, само 14% људи су задовољни са системом пореза.У Румунији и Србији има најнижи ниво задовољства када је у питању порезни систем.

У Румунији, ПДВ повећао у јулу 2010 са 19% на 24%. Осим тога, таксе су 45% за послодавце - највећи проценат у Европи.

Опширније: Студија о задовољству са системом пореза