Такмичење

100

Прописи о КАМПАЊИ...


Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“ Члан 1. Организатор кампање: Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.
tombola-lunara

Месечна зомбола


Чл. 1. Организатор:

Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“

Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“

Члан 1. Организатор кампање:

Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.

Члан 2. Трајање и подручје кампање:

Период ове кампање биће 1. јануара 2023. - 31. децембра 2023. Кампања се одвија на територији Србије.

Члан 3. Право учешћа:

Ова кампања је отворена за све појединце српске националности који имају најмање 18 година на почетку кампање, са пребивалиштем у Србији, који су регистровани на Даедалус Онлајн панелу и испуњавају остале услове утврђене овом уредбом.

Запослени у компанији Daedalus New Media Research, као и било која друга лица која су директно повезана са овом кампањом, немогу да учествују у овој кампањи.

Члан 4. Током кампање

Тема такмичења: Придружите се заједници Даедалус Онлајн и можете освојити 100 евра

Да би учествовали у такмичењу, корисници морају испуњавати следеће услове:

• Региструјте се на Даедалус Онлајн платформи

• бити држављани Србије са пребивалиштем у Србији

• Имајте најмање 18 година

• Одговорите на најмање један позив за анкету добијен од компаније Даедалус Онлајн током периода извлачење

Организатор не преузима никакву одговорност у вези са погрешно попуњена поља из обрасца за отварање налога, што има за последицу немогућност слања везе за потврду на е-маил адресу или телефонски контакт учесника у случају да буде проглашен за победник.

Један учесник ће имати право да учествује са једног рачуна. Ако Организатор идентификује да неколико рачуна припадају истом учеснику, задржава право да откаже и његових рачуна и његових учешћа.

Победници ће бити контактирани путем е-маил и њихова имена ће бити приказана на сајту након пријема награда.

Члан 5. Награде у кампањи и њихова додела

Током кампање, свака три месеца додељиваће се једна (1) награда у вредности од 100 евра. Није дозвољено мењање награда понуђених у овој кампањи.

Члан 6. Одређивање победника

1. Одређивање победника обавиће се извачењем на следећи начин:

• први победник биће извучен 3. АПРИЛА 2023. - добиће 100 €

• други победник биће извучен 3. јула 2023. - добиће 100 €

• трећи победник биће извучен 2. ОКТОБРА 2023. - добиће 100 €

• четврти победник биће извучен 3. ЈАНУАРА 2024. - добиће 100 €

2. Организатор има обавезу да обавести победника путем е-маил на дан извлачења, на е-маил адресу која је декларисана у тренутку регистрације у заједници.

3. Организатор ће покушати да контактира победнике путем е-маил највише 3 пута.

4. Ако неки од ових победника нису потврдили награду (нису одговорили на е-маил, одбили награду или се нису придржавали услова и рокова наметнутих овом уредбом, итд.) у року од 5 календарских дана од последњег послатог обавештења, сматрају се неважећим победницима и изгубиће свако право на освојену награду

Члан 7. Парнице

У случају потенцијалних спорова између организатора и учесника кампање, они ће се решити споразумно. Ако спорове није могуће решити споразумно, укључене стране поднеће спор на решавање надлежним румунским судовима

Члан 8. Прописи о кампањи

Прописи кампање су бесплатни за све учеснике на веб стрницу rs.daedalusonline.eu.

Члан 9. Таксе и порези

Организатор се обавезује да сноси порез на доходак који се састоји од награда које су победници добили као резултат овог такмичења, у складу са одредбама Фискалног закона. За све остале фискалне или било које друге природе обавезе у вези с тим, ће бити искључива одговорност победника.