Истраживање о јавној задовољства здравственом систему

  • Штампа

У југоисточној Европи, 1 од 4 лјуди су задовољни са јавном здравственом систему.

Када говоримо о система јавног здравства, најниже ниво задовољства налазимо у Румунији, Бугарској и Србији. С друге стране, чеси и турци су задовољнији са система јавног здравства у својој земљи, у поређењу са просеком у региону.

Међу проматраних земаља, Румунија, Бугарска и Србија имају најнижу здравствену потрошњу по становнику, док Чешка има највишу потрошњу.

Здравствени систем у Турској је прошао кроз низ реформе које су донели значајна побољшања.

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.