Студија о нивоу задовољство политичке елите

  • Штампа

Свеукупно у југоисточној Европи, степен задовољства политичке елите је 11%.

У поређењу са просеком у региону, Бугарска и Хрватска имају најнижи ниво задовољства. У поређењу са истим просеком, у Турској, степен задовољства политичке елите је знатно већа.

Према студији Европске комисије у 2012. години, топ испитаних земаља у погледу корупције су: Србија (39 поена), Бугарска (41 поена), Румунија (44 поена), Хрватска и Словачка (46 поена), Чешка Република и Турска (49 поена) .*

* Шта је оцена нижа, корупција је већа, на скали 0-100

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.