Студија о задовољству са системом пореза

  • Штампа

У југоисточној Европи, само 14% људи су задовољни са системом пореза.У Румунији и Србији има најнижи ниво задовољства када је у питању порезни систем.

У Румунији, ПДВ повећао у јулу 2010 са 19% на 24%. Осим тога, таксе су 45% за послодавце - највећи проценат у Европи.

Словачка има најнижи ПДВ у ЕУ, а износи само 20%.

Бугарска има најниже таксе када је у питању порез на доходак и порез на добит (од 2007/2008 стан порез примењује за све нивое прихода је 10%). У региону, просечан порески приход есе 25%, док је просечан износ пореза на добит је 19%.

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.