Такмичење

100

Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се...


Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“ Члан 1. Организатор кампање: Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.
tombola-lunara

Месечна зомбола


Чл. 1. Организатор:

Студија о задовољству са системом пореза

У југоисточној Европи, само 14% људи су задовољни са системом пореза.У Румунији и Србији има најнижи ниво задовољства када је у питању порезни систем.

У Румунији, ПДВ повећао у јулу 2010 са 19% на 24%. Осим тога, таксе су 45% за послодавце - највећи проценат у Европи.

Словачка има најнижи ПДВ у ЕУ, а износи само 20%.

Бугарска има најниже таксе када је у питању порез на доходак и порез на добит (од 2007/2008 стан порез примењује за све нивое прихода је 10%). У региону, просечан порески приход есе 25%, док је просечан износ пореза на добит је 19%.

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.