Студија о задовољству са приватном здравственом систему

  • Штампа

Задовољство пиватног здравственог система је поларизована у региону.

2 од 3 румунских приватних медицинских услуга су задовољни са земље, Румунија лебди над медијима таквих земаља у региону. Живот у том задовољству има најниже вредности су Словачка и Бугарска.

Током студије, Словачка је усвојила закон национализацију здравственог осигурања, са намером да стекну све приватне здравствене осигуравајуће компаније (они тренутно покрива 35% тржишта).

У Бугарској, приватни здравствени фондови су раније ове године смањен за 35-40%.

Мера у којој he становништво задовољанo приватним здравственим системом је:

Румунија: 65.2%

Бугарска: 36.5%

Србија: 45.9%

Хрватска: 43.1%

Словачка: 39.5%

Чешка Република: 44.9%

Турска: 52.5%

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.