Породични живот је највећи генератор задовољства у региону

  • Штампа

Због латинског духа, румуни имају тенденцију да цене породични живот више од других земаља у региону. Следећи су турци, јер њихово опредељење је под утицајем културе. С друге стране, анализирајући северозападне земље, приметили смо већи прагматизам према овом веровању (чеси и словаци). Очигледан је резултат јер број развода у Чешко Републици и Словачкој је већи него у другим земљама.

Чешка и Словачка су земље са највећом стопом развода у региону. У Чешкој однос развод-брак је 66% (један развод да 1.3 венчања), док је у Словачкој 47% (један развод на два брака). У земљама као што су Румунија, Турска, Србија, Хрватска однос развод-брак је испод 28%.

Проценат људи задовољни породичним животом је:

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.