Такмичење

100

Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се...


Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“ Члан 1. Организатор кампање: Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.
tombola-lunara

Месечна зомбола


Чл. 1. Организатор:

Породични живот је највећи генератор задовољства у региону

Због латинског духа, румуни имају тенденцију да цене породични живот више од других земаља у региону. Следећи су турци, јер њихово опредељење је под утицајем културе. С друге стране, анализирајући северозападне земље, приметили смо већи прагматизам према овом веровању (чеси и словаци). Очигледан је резултат јер број развода у Чешко Републици и Словачкој је већи него у другим земљама.

Чешка и Словачка су земље са највећом стопом развода у региону. У Чешкој однос развод-брак је 66% (један развод да 1.3 венчања), док је у Словачкој 47% (један развод на два брака). У земљама као што су Румунија, Турска, Србија, Хрватска однос развод-брак је испод 28%.

Проценат људи задовољни породичним животом је:

*Студија спроведена од стране Daedalus Online у 2013.