Такмичење

100

Прописи о КАМПАЊИ...


Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“ Члан 1. Организатор кампање: Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.
tombola-lunara

Месечна зомбола


Чл. 1. Организатор:

Месечна зомбола

Чл. 1. Организатор:

Организатор је компанија Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656,регистрован у привредном регистру под: Ј40 / 6306 /05.27.2009, РО66БРДЕ441СВ63303434410, рачун отворен у банци BRD Decebal, коју заступа Лауренциу Сергије управник. Кампања ће се покренути у складу са овим прописом који је обавезујућ за све учеснике. Организатор задржава право да измени ову уредбу, али не пре него што унапред обавести јавност.

Чл. 2. Трајање и обим кампање:

Кампања ће трајати од 01.06.2013- 31.12.2013.

Кампања креће само на територији Србије.

Чл. 3. Правила учешћа:

У овој кампањи могу да учествују особе које имају српско држављанство, имају најмање 14 година у тренутку када почиње кампања, пребивалиште у Србији и који су уписани у панел Daedalus Online и испуњавају одређене услове из овог правилника. Не могу да учествују у овој кампањи запослени у компанији Daedalus New Media Research и друга лица која су директно везана за кампању.

Чл. 4. Начин рада:

Предмет кампање: Учествуј у истраживањима Daedalus Online и можеш освојити месечно једну од тро (3) награда вредан 25 евра сваки.

За улазак у такмичење, корисник мора испунити следеће услове:

• Да буде члан Daedalus Online панела

• Да су српског држављанства са пребивалиштем у Србији

• Да има најмање 14 година

• Да је одговорио на бар једно Daedalus Online истраживање, томок месеца за које се даје награда

Учесник има право да учествује само са једним налогом. Ако организатор утврдити неколико рачуна да припадају истој особи, задржава право да поништи сва рачуна и учешће.

Добитници ће бити контактирани путем е-поште / телефон, а њихова имена биће приказани на страници.

Чл. 5. Награда и поступак додјеле награде

У свакој месечној наградној игри ће се доделити три (3) награде вредане 25 евра свакa. Победници ће примити награду од 25 евра у облику ваучера који га могу користити у Maxi Supermarket, Mini Maxi и Shop&Go маркетима.

Ул. 6. Одређивање добитника

1. Именовање победника ће бити учињено први радни дан који следи у текућем месецу.

2. Организатор има обавезу да обавести победника путем е-маила на дан извлачења.

3. Организатор ће покушати контактирати добитнике путем е-маила до 2 пута.

4. 4. Ако неки од тих победника нису тврдили награду (нема одговор на е-маил, одбије награду или није у складу са условима које намеће том пропису, итд.) У року од 10 дана након задње обавештења, они се сматрају победници ваљан и да ће изгубити сва права на награду освојила.

Чл. 7. Парница

У случају спорова између организатора и учесника у кампањи, споразумно ће се решавати.Ако то није могуће, странке ће поднети тужбу надлежним судовима.

Чл. 8. Правилник промоције

Наградне правила је доступан бесплатно на било којој локацији учесника. Организатор задржава право да измени правила, а промене ће бити саопштене учесницима на сајту www.daedalusonline.eu

Чл. 9. Таксе и порези

Као резултат кампање, организатор је обавезан да плати порез на доходак који се састоје од добитника награде, у складу са одредбама пореских закона, било фискалне или друге обавезе било које врсте у вези са тим, биће задужен ексклузивне награде.

 

Придружите се Daedalus Online заједници

 

Чл. 1. Организатор:


 

Организатор је компанија Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656,регистрован у привредном регистру под: Ј40 / 6306 /05.27.2009, РО66БРДЕ441СВ63303434410,  рачун отворен у банци BRD Decebal, коју заступа Лауренциу Сергије управник. Кампања ће се покренути у складу са овим прописом који је обавезујућ за све учеснике. Организатор задржава право да измени ову уредбу, али не пре него што унапред обавести јавност.

Чл. 2. Трајање и обим кампање:

Кампања ће трајати од 1. септембра - 30. 04. 2013. године.

Кампања креће само на територији Србије.

Чл. 3. Правила учешћа:

У овој кампањи могу да учествују особе које имају српско држављанство, имају најмање 14 година у тренутку када почиње кампања, пребивалиште у Србији и који су уписани у панел Daedalus Online и испуњавају одређене услове из овог правилника. Не могу да учествују у овој кампањи запослени у компанији Daedalus New Media Research и друга лица која су директно везана за кампању. 

Чл. 4. Начин функционисања:

Тема конкурса: Продрижи се  Daedalus Online зајединици до 30.04.2013 године и имаш шансу да освојиш лаптоп.

Да би учествовали, корисници морају да ураде следеће:

Попуните панел претплате. Образац садржи нека обавезна поља, укључујући: адресу е-поште, број телефона, град. Организатор не преузима никакву одговорност о завршеној погрешних налогаобласти креирања образаца са доследним линкнемогућност валидације се шаљу електронском поштом или телефоном да контактирају учесника удогађају који ће бити проглашен победник.Да бисте одговорили на најмање једној анкети у овом периоду.

Учесник има право да учествује са једног налога у току кампање. Ако организатор открије да један учесник има више налога, задржава право да укине оба налога забрани учешће.

Крајњи рок за пријављивање је 30.04.2013године.

Победници ће бити контактирани путем е-поште, а њихова имена ће бити објављена на дан жреба.

Чл. 5. Награде кампаније и додела

У кампанији "Учлани се у Daedalus Online заједницу" доделиће се:

- лаптоп

Ул. 6. Објава победника

1. Победници ће се бити објављени 30.04.2013. године

2. Организатор је дужан да обавести победника о исходу жреба путем е-поште, изјавио је емаил адреса на вашем упис у промоцији.

3. Организатор ће покушати да контактира победнике путем е-поште највише 3 пута.

4. Ако неки од ових добитника није преузео награду (није одговорио/ла на поруку, награда одбије илине испуњавају услове наметнуте овим правилником,итд.) У року од 10 дана од последњег обавештења, они се не сматрају победницима и изгубиће сва права на награду.

Чл. 7. Парница

У случају спорова између организатора и учесника у кампањи, споразумно ће се решавати.Ако то није могуће, странке ће поднети тужбу надлежним судовима.

Чл. 8. Правилник промоције

Наградне правила је доступан бесплатно на било којој локацији учесника. Организатор задржава право да измени правила, а промене ће бити саопштене учесницима на сајту www.daedalusonline.eu

Чл. 9. Таксе и порези

Као резултат кампање, организатор је обавезан да плати порез на доходак који се састоје од добитника награде, у складу са одредбама пореских закона, било фискалне или друге обавезе било које врсте у вези са тим, биће задужен ексклузивне награде.